Kennis

Deliverability verbeteren: 8 tips

Deliverability 3840X1700

Posted

06 oktober 2020 door Team ITG

Deliverability, een van de meest besproken onderwerpen in e-mailmarketing én een begrip waar veel onduidelijkheid over heerst. Wat is deliverability nou eigenlijk? En hoe verbeter je je deliverability? In dit blog leggen we het begrip uit en geven we je tips om je deliverability te verbeteren.

‘’Het begrip deliverability in e-mailmarketing geeft aan of een e-mail aankomt bij de ontvanger en dus niet wordt geblokkeerd door spamfilters.’’

Verhoog je deliverability

Er wordt nog steeds veel spam gestuurd en die spam-mails worden steeds ‘beter’. Hierdoor wordt het voor spamfilters steeds moeilijker om een commerciële mailing te onderscheiden van een spam-mail. Om die reden gaan spamfilters nóg strenger controleren en daardoor wordt het voor jou steeds lastiger om door de spamfilter heen te komen. Door een aantal (technische) handelingen en een goede marketingstrategie kun je je deliverability verbeteren.

Let op: het optimaliseren van je deliverability kost tijd. Het is dus niet zo dat je na het verrichten van onderstaande handelingen meteen een betere deliverability hebt. Maar het heeft tijd nodig om ook na een aantal testen de beste set-up te creëren.

Wil je weten hoe jouw deliverability scoort ten opzichte van anderen in jouw branche? Check dan snel de Email Benchmark.

Tip 1: Zorg voor een kwalitatief goede database

De kwaliteit van je database speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een goede reputatie bij de mailboxprovider. Controleer daarom je database regelmatig op inactieve records, ongeldige e-mailadressen en spamtraps. Het verkrijgen van de opt-in is daarnaast ook heel belangrijk. Werk daarom met een dubbele opt-in, zodat je de kans op foutieve e‑mailadressen verlaagt.

Tip 2: Let op de inhoud van je e-mail

Om te voorkomen dat de inbox van de ontvanger vol komt te zitten, worden e-mails die te zwaar zijn door veel mailboxproviders geblokkeerd. Zorg er daarom voor dat je e‑mails niet te zwaar zijn (lees: maximaal 250 kb). Daarnaast is het belangrijk dat je spamgevoelige woorden zoals ‘gratis’ en ‘win’ en hoofdletters zoveel mogelijk vermijdt.

Tip 3: Stel je e‑mailauthenticatie in

Het doel van e‑mailauthenticatie is het voorkomen van misbruik en de betrouwbaarheid als verzender vaststellen. Het is een bundel van technische toepassingen waarmee je jezelf identificeert als betrouwbare verzender. Hierbij spelen de volgende technische toepassingen een rol:

Sender Policy Framework (SPF)

Met behulp van deze policy informeer je mailboxproviders welke mailservers geautoriseerd zijn om e‑mails namens jou te versturen. Het werkt relatief simpel: je plaatst informatie (de Sender Policy) in de DNS* van jouw domein waarin je expliciet aangeeft welke mailservers en IP-adressen e‑mails mogen versturen namens jouw domein. Wanneer je deze policy hebt ingesteld zal een mailboxprovider, na ontvangst van een e‑mail, controleren of de verzendende mailserver hierin staat opgenomen. Dit doet de mailboxprovider (bijvoorbeeld Gmail) door het lezen van deze policy en vervolgens te controleren of de verzendende mailserver (van bijvoorbeeld CanopyDeploy) is geautoriseerd om vanaf jouw domein (bijvoorbeeld teamitg.com) te versturen naar de mailserver van Gmail. Komt de e‑mail van een mailserver die niet is geautoriseerd, dan wordt de e-mail tegengehouden of gemarkeerd als onveilig. Bijna alle mailboxproviders voeren controles uit op deze policy. Wanneer je geen of een onjuiste policy publiceert, is de kans groot dat je e‑mail als verdacht wordt gemarkeerd en hierdoor in de map met ongewenste e‑mail van de ontvanger belandt, dit heeft als gevolg dat je e‑mail vermoedelijk niet wordt gezien door de ontvanger.

* DNS staat voor 'Domain Name System' en bevat alle informatie over het betreffende domein: het IP-adres waarop het domein gekoppeld is, maar ook alle informatie met betrekking tot e-mailauthenticatie. De DNS wordt door mailboxproviders geraadpleegd om de legitimiteit van een ontvangen e-mail vast te kunnen stellen.

Een belangrijke kanttekening: het is een geweldige en laagdrempelige techniek om authenticatie toe te voegen aan je e‑mails. Je moet echter rekening houden met technische beperkingen wanneer de e‑mail niet vanuit een eigen mailserver wordt verzonden, dit is het geval wanneer je bijvoorbeeld gebruikmaakt van externe diensten van een provider die e‑mails namens jouw domein verstuurt (bijvoorbeeld CanopyDeploy of Zendesk). De feitelijke validatie vindt namelijk niet plaats op het domein van het afzender e‑mailadres: voor een correcte validatie wordt gebruikgemaakt van technische informatie die ‘verstopt’ zit in de verzonden e‑mail om te bepalen wat het verzendende platform is geweest.

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

Met DKIM zet je een unieke digitale handtekening in de header van je e‑mail die jou als veilige afzender markeert. Hierdoor zien ontvangende mailservers of jouw e‑mail echt door jou is verstuurd en niet is vervalst.

Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC)

DMARC is een policy die je opneemt in de DNS*. Hiermee geef je bij de ontvangende mailboxprovider aan dat je SPF en/of DKIM gebruikt.

Tip 4: Wees een betrouwbare afzender

De afzender bestaat uit het e‑mailadres en de afzendernaam. Vermijd e‑mailadressen als no‑reply@, info@ en support@. Sommige Internet Service Providers, e‑mailclients en spamfilters zien dergelijke e‑mailadressen namelijk als onbetrouwbaar. Gebruik niet een te algemene afzendernaam zoals ‘Support’ maar eerder ‘CanopyDeploy Support’. Een afzendernaam zonder bedrijfsnaam wordt vaak als verdacht gezien.

Tip 5: Stuur de juiste content naar de juiste persoon

Segmenteer op basis van eerder verzamelde informatie op interesses en voorkeuren. Zo kun je de juiste content naar de juiste persoon sturen. Hoe beter de content is afgestemd op de ontvanger hoe beter de e‑mail presteert qua opens en kliks en dat resulteert weer in een betere reputatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij gesegmenteerde e‑mails de OR, CTR en CTO 15% hoger ligt.

Tip 6: Voorkom inactiviteit

Als je e-mails voor langere tijd niet geopend worden, kan dit gevolgen hebben voor je verzendreputatie en kunnen je e-mails in de spamfolder belanden. Daarom is het belangrijk dat je inactieve ontvangers weer activeert. Lees in onze whitepaper over Reactivatiecampagnes hoe!

Tip 7: Zorg ervoor dat de ontvanger zich gemakkelijk kan afmelden

Het is heel belangrijk dat een ontvanger zich gemakkelijk kan afmelden. Plaats de afmeldlink dan ook bij voorkeur bovenaan in de e‑mail zodat deze opvalt. Wanneer de ontvanger moet zoeken naar de afmeldlink bestaat de kans dat hij je e‑mail als spam martkeert bij de e‑mailprovider en dat heeft negatieve gevolgen voor je reputatie.

Tip 8: Houd je aan de regels van mailboxproviders

Last but not least. Houd je aan de regels van mailboxproviders. De voorkeur heeft het opnemen van contactgegevens van de verzender onderaan in de e-mail (NAWT en e-mailadres). Spamfilters willen hier namelijk nog wel eens op contoleren (canspam act).

Nogmaals, het optimaliseren van je deliverability kost tijd. Verwacht dus niet dat je deliverability na het verrichten van de genoemde handelingen meteen is verbeterd.

Wil je meer weten over deliverability of heb je hulp nodig bij het verbeteren van je deliverability? Neem dan contact met ons op! Onze Deliverability Manager Jeroen Verschoor kan je inzage geven in de prestaties van je e-mailmarketing en je assisteren bij het implementeren van de nieuwste technieken.

Contact opnemen

Contact